Peax Entreprenad AB
                                                                                               
Peax Entreprenad AB är verksamma i BST Berges Schakt & Transport AB www.bst-ab.se . Vi utför olika former av jord- och bergschakter inklusive lastningar och transporter till tippar.
Genom att erbjuda våra kunder de bästa lösningarna skapar vi en långsiktig relation. Vårt tankesätt präglas av att se svårigheter som möjligheter.


Vi befinner oss i nya lokaler på Pålhagsvägen i Moraberg, Södertälje.